วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศิลปะการม้วนกระดาษ


ศิลปะการม้วนกระดาษ (Paper Quilling หรือ Paper Filigree)

เป็นการนำเอาเส้นกระดาษมาม้วน บีบจัดรูปทรง
แล้วนำมาประกอบรวมกันให้ได้ผลงานตามต้องการ ถือเป็นทัศนศิลป์ประเภทงานประติมากรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น